LightspeedSmarteye Thema

Dank u voor de aanschaf van het TemplatemelaLightspeed Thema.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via onze support op https://www.templatemela.com/support. Nogmaals bedankt voor uw aankoop.Stap 1 : Installatie Terug naar BovenStap 2 : Aanbevolen producten Terug naar Boven


Om Aanbevolen producten toe te voegen gaat u in backoffice naar Content > Featured products..Druk op de (Groene knop ‘Addto product’) om aanbevolen producten toe te voegen door op de knop in de rechter bovenhoek te klikken.
Hier moet u producten selecteren door op de groene knop rechtsboven te klikken.
Druk op de knop “choose” om een product toe te voegen dat als aanbevolen product zal worden toegewezen.U kunt producten uit aanbevolen producten verwijderen door op de knop delete te klikken.


Stap 3 : Blog Terug naar Boven


Om een Blog toe te voegen gaat u in backoffice naar Blogs .
Druk op de (groene knop "Add a blog post") om een blog toe te voegen.
Voeg daarna uw Artikelen aan het blog toe.
Door op de tab Articles in de linkerhoek te klikken, zoals in onderstaande afbeelding aangegeven.
Druk op de (Groene knop ‘Addanarticle’) om een artikel aan het blog toe te voegen.
Nadat u het blog en de artikelen heeft toegevoegd, zullen de blogs boven de voettekst worden weergegeven.


Stap 4 : Startpagina Blokinstellingen Terug naar Boven


Om blokken op de startpagina in- of uit te schakelen gaat u in backoffice naar Theme Editor > Customize theme
U kunt hier blokken op de startpagina in- en uitschakelen.U kunt individuele blokken vanaf hier in- en uitschakele.Druk vervolgens op de (Groene knop ‘save’) om de instellingen van de startpagina op te slaan.

4.1 : Startpagina Blokken SmartringPreset Back to Top

Om blokken op de startpagina in- of uit te schakelen gaat u in Smartring backoffice naar Theme Editor > Customize theme
U kunt hier blokken op de startpagina in- en uitschakelen.4.2 : Startpagina Blokken SmartshoesPresett Back to Top

Om blokken op de startpagina in- of uit te schakelen gaat u in Smartshoes backoffice naar Theme Editor > Customize theme
U kunt hier blokken op de startpagina in- en uitschakelen.Stap 5: Merk


Om een merk toe te voegen, gaat u in backoffice naar Products > Brands .Druk op de (Groene knop ‘Add brand’) om een merk toe te voegen.
Of u kunt een bestaand merk aanpassen door op een bestaand merk te klikken.
Voeg daarna uw merklogo toe.


Stap 6 : Thema-instellingen Terug naar Boven

Ga voor de Thema-instellingen naar Design > Customize theme

6.1 : Body Terug naar Boven


Dit gedeelte bevat alle veranderingen in verband met de body achtergrond van het thema.Randkleur : Instellen algemene grenskleur op de body.
Achtergrond afbeeldinge : Afbeelding naam moet "body-bg.jpg" te zijn.
Achtergrond positie : Instellen positie achtergrondafbeelding op de body.
AchtergrondHerhalen : Instellen achtergrondafbeelding herhalen op de body.
Body Fonts (Google fonts) : Instellen mainbody lettertype uit de google fonts.
Achtergrondkleur : Instellen achtergrondkleur op de body.

6.2 : Knoppen Terug naar Boven


Dit gedeelte bevat de wijzigingen in het thema voor de kleur van alle knoppen.Button hovercolor : Stel de standaard hoverkleur van de knoptekst in.
Knopkleur : Instellen algemene knoptekstkleur.
Knoppen achtergrondkleur : Instellen knop achtergrondkleur.
Knoppen hover achtergrondkleur : Instellen knop achtergrondkleur bij hoveren.

6.3 : Nieuwsbrief Back to Top
Newsletter Background color : Hier kunt u Achtergrondkleur van het nieuwsbriefblok wijzigen.
NewsletterText : Stel hier de nieuwsbrieftekst voor nieuwsbriefblok in.
Newsletter block Image : Hier kunt u de achtergrondafbeelding van het nieuwsbriefblok wijzigen. De naam moet “newsletter.jpg” zijn.

6.4 : Typografie Terug naar Boven


Het typografie gedeelte bevat de algemene kleurveranderingen in het thema.Menu item hover Background : Instellen achtergrondkleur van menu-items in.
Header background Color : nstellen achtergrondkleur van de koptekst.
Kopregel kleur : Instellen koptekstkleur.
Light Color : Instellen Lichte tekstkleur.
Linkkleur : Instellen algemene linktekst kleur.
Link hoverkleur : Instellen linktekst hoverkleur.

6.5 : Mainbanner slider Terug naar Boven


Standaard startpagina mainbanners sliderAutoscrollsnelheid : Instellen autoscroll snelheid van de mainslider op startpagina.
Auto slider : Instellen autoslider in- of uitschakelen..
Slide effect : Instellen slide-effect naar slide/fade.
Mainbannerkleur : Instellen tekst/knop tekstkleur op de mainslider.
Mainbannerhoverkleur : Instellen tekst/knop tekstkleur bij hoveren op banner in mainslider.
Verberg mainbanner1 : Instellen zichtbaarheid van de eerste banner op mainslider. Aanbevolen banner grootte is 1903px * 750px
Mainbanner1 : hier kun je 1 banner voor uploaden.
Mainbanner1 url : Instellen doel-url van banner1 op mainbanner1.
Mainbanner1 main title : Instellen hoofdtitel op mainbanner1.
Mainbanner1 sub title : Instellen subtitelop mainbanner1.
Mainbanner1 decription : Instellen omschrijving op mainbanner1.
Mainbanner loader : Hier kunt u de afbeelding van het laden wijzigen.

allemaal hetzelfde voor mainbanner2 .

6.6 : Startpagina easy step cms Back to Top

Easy step background color : Stel achtergrondkleur in voor het Easy Step blok.
Easy step title : Stel hoofdtitel in op Easy Step CMS.
Easy step titledescription : Stel omschrijving in ophet Easy Step CMS blok.
Step1 text : Stel titelin vanStep1 ophet Easy Step CMS blok.
Step1 Description : Stel omschrijving in vanStep1 op het Easy Step CMS blok.
Easy step parallax image : Stel afbeelding in op het Easy Step CMS blok,parallax afbeelding en de aanbevolen afmeting is 1903*1080. De naam moet prlx.jpg zijn.
Easy step content color : Stel kleur in van de content op Easy Step CMS blok.
Easy step icon image : Stel afbeelding in op Easy Step CMS blok voor allepictogrammen. Afbeeldingsnaam moet icon.png zijn

allemaal hetzelfde voor step2 , step3 en step4.

6.7 : Startpagina Testimonial CMS blok Back to Top
Author1 image : Stel de 1eauteursafbeelding in op het Testimonial CMS blok. De naam ervan moet "author1.png" zijn.
Author1 name : Stel de 1eauteursnaam in op het Testimonial CMS blok.
Author1 Designation : Stel de 1eauteurstoewijzing in op het Testimonial CMS blok.
Author1 Description : Stel de 1eauteursomschrijving in ophet Testimonial CMS blok.

allemaal hetzelfde voor Author2 en Author3.

6.8 : CMSbanners Back to Top
Cmsbanners : Stel dezichtbaarheid in van hetcmsbanners blok op deStartpage.
Cms banner content color : Stel dekleur in van de content die op de CMS banners staat.
Cmsbanner1 : Hier kunt u cmsbanner1 uploadendie op de homepage staat. De naam ervan moet banner1.jpg zijn. De afmetingenmoeten bij voorkeur 374 x 304 zijn.
Cmsbanner1 Title : Stel dehoofdtekst van de eerste subbanner afbeelding bij klikken.
Cmsbanner1 Desciption : Stel de omschrijvingstekst in van de eerste subbanner afbeelding bij klikken.
Cmsbanner1 button : Stel de eerstetekst in van de subbanner bij klikken.
Cmsbanner1 button Url : Set first cmsbanner image target link on click.

allemaal hetzelfde voorCmsbanner2 en Cmsbanner3.

6.9 : Algemene Instellingen Terug naar Boven


Dit gedeelte bevat de algemene instellingen.Show full title of product : Voor ingestelde zichtbaarheid voor volledige titel van het product.
Product Image Fit : Om de weergave van de productafbeelding in te stellen.
Select current preset : Selecteer de huidige voorinstelling.
Filter Background : Stel de Achtergrondkleur in van het Filteren.
Filter Font Color : Stel deTekstkleur in Filteren in.
layout : Instellen lay-out breedte naar uw winkel.(Fluid and Fixed width)
Verberg Tags : Instellen tags zichtbaarheid naar al uw winkelpagina's.
Logo icons : image winkel logo verandert.
Favicon : image winkel Favicon verandert.
Breadcumb image : Stel hierdeafbeelding voor breadcumbin.De naam ervan moet "breadcrumbs.jpg" zijn. De afmetingen moeten bij voorkeur 1903 x 400 zijn.
Default Review system : Activeer of deactiveer het Beoordelingssysteem.
Search icon : Stel de afbeelding in van het zoek-pictogram.De naam ervan moet "search.png" zijn.
Cart icon : Stel de afbeelding in van het winkelwagen-pictogram.De naam ervan moet "cart.png" zijn.
Account icon : Stel de afbeelding in van het Account-pictogram.De naam ervan moet "account.png" zijn.
Cross icon : Stel de afbeelding in van het kruis-pictogram.De naam ervan moet "cross.png" zijn.
Backtotop : Stel de afbeelding in van het terug naar omhoog-pictogram.De naam ervan moet "backtotop.png" zijn.

6.10 : Productinstellingen Terug naar Boven
Number of new products : Stel het aantal nieuwe productenin dat u in het raster op de startpagina wilt zien.Dit is voor lay-out 3
Gerelateerd product lijsttype : Set related product listing type on homepage.
Aanbevolen product lijsttype : Set featured product listing type on homepage.
Nieuw product lijsttype : Set new product listing type on homepage.
Sale new color : Stel de kleur in vanhet label "verkoop" en "nieuw" op producten op destartpagina.
Populair product lijsttype : Set popular product listing type on homepage.

Dit gedeelte bevat de verschillende instellingen voor voettekst van uw winkel.Voettekst koptekst kleur : Instellen hoofdkoptekst kleur van voettekst.
Voettekst randkleur : Instellen grenskleur in footer-blok van voettekst.
Voettekst kleur : Instellen achtergrondkleur van voettekst.
Voetteksthoverkleur : Instellen voettekst linktekst hoverkleur.
Footer part1 background color : Stel deachtergrondkleur in vande helft van de voettekst.
Footer part2 background color : Stel de achtergrondkleur in vande andere helft van de voettekst.

6.12 : Contactgegevens Terug naar Boven


Dit gedeelte bevat de instellingen voor contactgegevens van de winkel.Contact Logo : Hier kunt u contact logo veranderen footer blok.
Adres : Instellen adres voor voettekst contactblok.
Telefoonnummer : Instellen telefoonnummer voor voettekst contactblok.
E-mail : Instellen e-mail voor voettekst contactblok.
Contact details icon : Hier kunt u het pictogram voor het voettekstcontactblok veranderen.De naam ervan moet "footer-icon.png" zijn.
Navigation : Hier kunt u kiezenwelk soort menu u wilt laten zien.

6.14 : KoptekstAanbiedingsblok Back to Top
Enable header offer block : Stel de zichtbaarheid invan de koptekst op het aanbiedingsblok.
Header offer text background color : Hier kunt u de achtergrondkleur instellen van de aanbiedingstekst..
Header offer text color : Hier kunt u de kleur instellen van de aanbiedingstekst.
Header offer text : Hier kunt u de aanbiedingstekstinstellen die u wilt laten zien.

6.15 : Kopregelblok Back to Top
Heading border icon : Stel de afbeelding in die u in de achtergrond van de hoofdtitel wilt laten zien. De naam ervan moet "title.png" zijn.
Heading color : Hier kunt u de tekstkleur van de kopregel instellen.
Headings : Hier kunt u het lettertype van de kopregel instellen.

6.16 :Startpagina Bannersblok Back to Top
homepage banner content color : Stel de kleur in van de content op de banner.
Head title banner1 : Stel de titel in van banner1.
banner1 : Stel banner1 in die u op de Startpagina wilt laten zien. De naam ervan moet "banner1.jpg" zijn.
Button text banner1 : Hier kunt u de tekst voor de knop in banner1instellen.

allemaal hetzelfde voor banner2 en banner3.

6.17 : Social Terug naar Boven


Het sociale blok wordt boven het voettekst gedeelte weergegeven.Social content color : Stel hier de kleur in van hetsocialepictogram.
Social content hover color : Stel hier de hoverkleur in van het sociale pictogram.
Facebook : Inschakelen facebook pictogram als link gegeven is.
Twitter : Inschakelen Twitter pictogram als link gegeven is.
Instagram : Inschakelen Instagram pictogram als link gegeven is.
Google+ : Inschakelen Google+ pictogram als link gegeven is.
Tumblr : Inschakelen Tumblr pictogram als link gegeven is.
Skype : Inschakelen Skype pictogram als link gegeven is.
LinkedIn : Inschakelen LinkedIn pictogram als link gegeven is.
RSS : Inschakelen RSS pictogram als link gegeven is.
Pinterest : Inschakelen Pinterest pictogram als link gegeven is.
Youtube : Inschakelen Youtube pictogram als link gegeven is.

Stap 7 : Meer Hulp Nodig? Terug naar Boven

Nogmaals heel erg bedankt voor de aankoop van dit thema. We willen u graag helpen als u vragen hebt met betrekking tot dit thema. U kunt contact met ons opnemen en een technisch Support Ticket formulier doorgeven aan onze support desk https://www.templatemela.com/support/


Changelog

1.0 : gepubliceerd Terug naar Boven