Lightspeed Cartfolio Thema

Bedankt voor het kopen van het TemplatemelaLightspeed Thema.

Als u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op via onze support op https://www.templatemela.com/support. Nogmaals bedankt voor uw aankoop.Stap 1 : Installatie Terug naar Boven


Stap 2 : Aanbevolen producten Terug naar Boven


Om Aanbevolen producten toe te voegen gaat u naar backoffice Design > Aanbevolen producten.Druk (op de groene knop "Addto product") om aanbevolen producten toe te voegen door op de knop in de rechterbovenhoek te klikken.
Hier moet u producten selecteren door op de groene knop in de rechterhoek te klikken.
Druk op de knop “choose” om een product toe te voegen dat als aanbevolen product zal worden toegewezen.U kunt een productuit de aanbevolen producten verwijderen door op de knop “delete” te klikken.


Stap 3 : Blog Terug naar Boven


Om een blog toe te voegen, gaat u naar backoffice Blogs .
Druk op de groene knop 'Add a blog post' om een blog toe te voegen.
Voeg daarna uw Artikelen aan het blog toe.
door op het tabblad ‘Articles’ in de linkerhoek te klikken, zoals in onderstaande afbeelding aangegeven.
Druk op de groene knop ‘Addanarticle’ om een artikel aan het blog toe te voegen.
Nadat u het blog en artikelen heeft toegevoegd, worden de blogs boven het voettekst gedeelte weergegeven.


Stap 4 : Startpagina Blokinstellingen Terug naar Boven


Om de blokken op de startpagina in- of uit te schakelen gaat u naar backoffice Theme Editor > Thema aanpassen
Hier kunt u blokken op de startpagina in- of uitschakelen.Hier kunt u individuele blokken in- of uitschakelen.Druk vervolgens op de groene knop 'Save' om de instellingen van de startpagina op te slaan.

4.1 : Startpagina Blokken Cartfolio (Plants) Voorinstelling Terug naar Boven

Om blokken op de startpaginain- of uit te schakelen, gaat u naar Cartfolio (Plants) backoffice Theme Editor > Thema aanpassen
Hier kunt u blokken op de startpagina in- of uitschakelen.4.2 : Startpagina Blokken Cartfolio (Watch) Voorinstelling Terug naar Boven

Om blokken op de startpagina in- of uit te schakelen, gaat u naar Cartfolio (Watch) back office Theme Editor > Thema aanpassen
Hier kunt u blokken op de startpagina in- of uitschakelen.Stap 5 : Merk


Om een merk toe te voegen, gaat u naar backoffice producten > merken .Druk op de groene knop ‘Add brand’ om een merk toe te voegen.
Of u kunt een bestaand merk aanpassen door op een bestaand merk te klikken.
Voeg vervolgens uw merklogo toe.


Stap 6 : Catalog Terug naar Boven


Het gedeelte CATALOGUS-blok bevat de ID van verschillende categorieën.CATALOGUS-blok : stel de ID's van de Categorieën in om de catalogus van verschillende producten te tonen.
Categorie 1-ID : voer de ID van Categorie in.
Selecteer weergave van Catalogus : Selecteer Catalogusweergave uit vervolgkeuzelijst.

Hetzelfde voor Categorie 2-ID, Categorie 3-ID, ..... tot Categorie 5-ID.

Cataloguspagina Resultaat..


Thema aanpassen Terug naar Boven

Ga voor de thema-instellingen naar Design > Thema aanpassen

1: TutorialTerug naar Boven


De Tutorialblok-handleiding voor de installatie van het thema.Tutorial : Schakel deze instelling in of uit voor het weergeven of verbergen van de tutorial met uitleg over het aan uw startpagina toevoegen van verschillende elementen.


2: Logo Settings Terug naar Boven


Het gedeelte Lichaam bevat alle wijzigingen die verband houden met de achtergrond van het lichaam in het thema.Favicon : Upload een favicon-pictogram van de winkel
Logo : Het Logoblok-gedeelte bevat het Logo van de winkel.

3 : Typografie Terug naar Boven


Het typografie gedeelte bevat de wijzigingen in de basiskleur van het thema.Body (Google Web Fonts) : Hier kunt u het lettertypestijl van de Body instellen.
Mobiel Menu-afbeelding : Stel met deze optie het mobiele menu in.
Headings (Google Web Fonts) : Deze lettertypen beïnvloeden de Titels of Koppen van uw secties en/of pagina's.
Kleur markeren : Deze instelling beïnvloedt de kleur van uw titels of koppen.
Button text color : Deze instelling beïnvloedt de kleur van alle knoptekst (bijv.: in de knop "toevoegen aan winkelwagen") in uw winkel.
Footer text color : Deze kleur beïnvloedt de tekst onderaan elke pagina (bijv. Nieuwsbrieftekst, en links naar tekstpagina's).
Top bar text color : Deze instelling beïnvloedt de kleur van de tekst helemaal bovenaan elke pagina (bijv.: Winkelwageninformatie, link naar Mijn Account).
Header text color : Deze instellingen beïnvloeden de kleur van items bovenaan elke pagina, inclusief uw navigatie-items.
Body text color : Deze instelling beïnvloedt de kleur van de algemene tekst van uw winkel.

4 : Achtergrond Terug naar Boven


Het Body gedeelte bevat alle wijzigingen met betrekking tot de bodyachtergrond in het thema.Button Background Color : Stel de knopachtergrond kleur.
Button Background Hover Color : Instellen knopachtergrond kleur bij hoveren.
Footer title color : Stel de Footer titelkleur.
Background Image : De naam van de afbeelding dient te zijn "body-bg.jpg".
Background Position : Stel de positie van de achtergrondafbeelding van de body in.
Background Repeat : Stel de herhaling van de achtergrondafbeelding van de body in.
Background color for Homepage : Stel de achtergrondkleur van de body in voor de startpagina.
Header Color : Stel de Header kleur voor alle pagina's.
Footer Color : Stel de voetkleur in voor de onderkant van elke pagina.

5 : Banner Blok Terug naar Boven

Het Topbanner-gedeelte bevat de Topbanner-instellingen in het thema.banier : Stel de banner in om te tonen / verbergen.
linkerbannerafbeelding : Upload afbeelding van cms banner. De naam moet "banner-left.jpg" zijn.
linker banner title : Stel de titel van linker banner.
linker banner knop : knopnaam van linker banner instellen.
linker banner URL : URL invoeren waarnaar u linker banner wilt laten verwijzen.

Alles hetzelfde voor juiste banner

7 : Hoofdbanner slider Terug naar Boven


Standaard hoofdbanner slider op de startpaginaAuto scroll speed : Stel de automatische scrollsnelheid van de hoofd-slider op de startpagina in.
Auto slider : Stel autoslider in op in- of uitgeschakeld.
Slide effect : Stel het slidereffect in op verschuiven/vervagen.
Main banner color : Stel de tekst/knoptekst kleur op de hoofd-slider in.
Hide main banner1 : Stel de zichtbaarheid van de eerste banner op de hoofd-slider in.
Mainbanner1 : Hier kunt u een banner uploaden voor hoofdbanner1. Aanbevolen bannerformaat voor standaard en layout3 is 1903 px x 900 px en voor layout2 is 1903 px X 968 px. De naam moet "mainbanner1.jpg" zijn.
Main banner1 URL : Stel de doel-URL inop mainbanner1.
Main banner1 main title : Stel de hoofdtitel in op main banner1.
Main banner1 sub title : Stelde ondertitel in op main banner1.
Main banner1 button text : Stel de knoptekst in op main banner1.

Alles hetzelfde voor Main banner2.

8 : Productvoorraad Instellingen Terug naar Boven
Product Icons : Stel het productpictogram hier in.
Show stock Levels : Stel voorraad in op in- of uitgeschakeld.
Show brand name in title : De merknaam wordt weergegeven op de productpagina en op de categoriepagina vóór de producttitel.

9 : Testimonial CMS BlockTerug naar Boven


Het Testimonialblok bevat de omschrijvingen van de verschillende auteurs.Author1 naam : Stel de naam van de auteur in voor Testimonial.
Author1 omschrijving : Stel de omschrijving van Auteur1 in.
TitelTestimonialblok : Stel titel van Testimonial in.
Testimonial Parallax Afbeelding : Stel de Achtergrondafbeelding van de Testimonial in (de naam van de afbeelding moet prlx.jpg zijn).

Alles hetzelfde voor Author2 en Author3.

10 : Sociaal Terug naar Boven


Weergave van het Sociale balkblok boven het voettekst gedeelte.Voeg uw URL’s voor specifieke sociale media toe om de pictogrammen in de voettekst weer te geven. Enlaatditandersleeg.
Facebook : Voeg uw Facebook-URL toe om het Facebook-pictogram in de voettekst weer te geven.
Twitter : Voeg uw Twitter-URL toe om het Twitter-pictogram in de voettekst weer te geven.
Instagram : Voeg uw Instagram-URL toe om het Instagram-pictogram in de voettekst weer te geven.
Google+ : Voeg uw Google+ URL toe om het Google+ pictogram in de voettekst weer te geven.
Tumblr : Voeg uw Tumblr-URL toe om het Tumblr-pictogram in de voettekst weer te geven.

11 : Contactgegevens Terug naar Boven


Dit gedeelte bevat de instellingen voor contactgegevens van uw winkel.Bedrijfsnaam : Voer de Bedrijfsnaam in die onderaan elke pagina moet worden weergegeven.
Beschrijving : Stel het Beschrijving in voor het contactblok.
Phone number : Stel het telefoonnummer in voor het voettekst contactblok.
Email : Stel de e-mail in voor het voettekst contactblok.

12 : Productschuifregelaar instellingen Terug naar Boven
Related Product list type : Stel gerelateerde productvermeldingstype op de startpagina in.
Featured product list type : Stel aanbevolen productvermeldingstype op de startpagina in.
New product list type : Stel nieuw productvermeldingstype op de startpagina in.
Popular Product list type : Stel populair productvermeldingstypes op de startpagina in.
OPMERKING: Wij adviseren om het formaat van de productafbeelding 800px x 1024px te laten zijn.

13 : Koptekstblok instellingenTerug naar Boven
Koptekstpictogram : upload hier uw koptekstpictogram.
Catalogus weergeven : Stel de Zichtbaarheid van Catalogus in.
Menutype Navigatie : Hier kunt u het Navigatietype instellen.
Download header-pictogrammen : Preset-1, Preset-2, Preset-3


Note: Als pictogramafbeelding in een nieuw venster wordt geopend in plaats van Downloaden, druk dan op "Ctrl + S" om te downloaden.

Output:

14: Instagram instellingenTerug naar Boven


Dit gedeelte bevat de Instagram-afbeeldingen van uw winkel.Gebruikers-ID : Instagram gebruikers-ID instellen.
Postlimiet : Stel het aantal berichten van het instagramblok in.
Toegangstoken : Stel het instagram toegangstoken in, U krijgt het van http://instagram.pixelunion.net.

15: Video CMS Terug naar Boven


Dit gedeelte bevat de wijzigingen in het thema voor de kleur van alle knoppen.


Video-CMS weergeven : Zichtbaarheid van video-cms instellen.
YouTube video-ID : geef uw video-ID van YouTube op.

16: Service CMS BlockTerug naar Boven


Het Service-cms gedeelte bevat de Services-instellingen in het thema.Servicepictogram : Upload afbeelding van services in één afbeelding. De naam moet "service-icon.png" zijn.
Service1 text : Servicetekst1 instellen.
Service2 text : Servicetekst2 instellen.
Service3 text : Servicetekst3 instellen.
Servicepictogram downloaden : Preset-1, Preset-2, Preset-3

Note: Als pictogramafbeelding in een nieuw venster wordt geopend in plaats van Downloaden, drukt u op Ctrl + S om te downloaden.

Output:17 : Algemene Instellingen Terug naar Boven


Dit gedeelte bevat de algemene instellingen.Sidebar : Hier kunt u de zichtbaarheid van de zijbalk selecteren en ook de positie ervan instellen.
Default Review system : Schakel het Reviewsysteem in of uit.
Huidige voorinstelling selecteren : Hier kunt u Koptekststijl selecteren. "Stijl1" voor standaardinstelling en "stijl2" voor voorinstelling "Cartfolio(Planten)" en "stijl3" voor voorinstelling "Cartfolio(Horloge)".
Aantal items in categorie weergeven : Aantal items van producten in categorie weergegeven.

18: Image Settings Terug naar Boven
Volledige productafbeeldingen weergeven : als u deze instelling inschakelt, wordt het formaat van de productafbeeldingen aangepast om volledig zichtbaar te zijn op de startpagina, categoriepagina's en productpagina's.
Volledige CategorieAfbeeldingen weergeven : als u deze instelling inschakelt, wordt het formaat van de productafbeeldingen aangepast om volledig zichtbaar te zijn op de startpagina, categoriepagina's en productpagina's.
Volledige Merk Afbeeldingen weergeven : als u deze instelling inschakelt, wordt het formaat van de productafbeeldingen aangepast om volledig zichtbaar te zijn op de startpagina, categoriepagina's en productpagina's.

Meer Hulp Nodig? Terug naar Boven

Nogmaals hartelijk dank voor het kopen van het thema. We willen u graag helpen als u vragen heeft met betrekking tot dit thema. U kunt contact met ons opnemen en een technisch Support Ticket formulier doorgeven aan onze support desk op https://www.templatemela.com/support/


Changelog

1.0 : gepubliceerd Terug naar Boven